angielski niemiecki


Start

Austryjacko Polskie Towarzystwo Muzyczne (Osterreichisch Polnischer Musikverein)
z siedzibą w Austrii zostało powołane do życia w 2005 roku.
Jego pomysłodawcami byli artyści i miłośnicy sztuki związani ze środowiskami twórczymi Europy.
Celem APTM jest wszechstronne prezentowanie i propagowanie twórczości artystycznej. Cele statutowe realizujemy przez organizowanie koncertów, przedstawień, prezentacji, wykładów, odczytów.

Stale współpracujemy z organami administracji państwowej i samorządowej Austrii i Polski. Działalność APTM opieramy na pracy społecznej członków. Prowadzimy niekomercyjny impresariat artystyczny stale współpracując z najznamienitszymi artystami z całego świata..